Sjöhistoriska stigen

Sjöhistoriska stigen är samlingsnamnet för tre stigar på Djurö i Värmdö kommun. Längs med stigarna är 35 skyltar uppställda som berättar om skärgårdens kultur, historia och natur. För skyltarnas design står Jan Wahlman och text och bild har skapats av Katarina Schoerner Carr. Sjöhistoriska stigen kunde anläggas och invigas 2013 tack vare ett samarbete mellan Djurönäsets konferenshotell, Värmdö kommun samt Djurö, Möja och Nämdö församling. De tre stigarna är Klockarudden, Kyrkudden och Erikbergsudden. Stigarnas vägar är noggrant planerade med parkeringsplatser i närheten. Klockarudden och Kyrkuddens stigar är framkomliga även för barnvagnar och rullstolar.

Sjöhistoriska stigen leder dig fram på Djurö i Värmdö kommun

Sjöhistoriska stigen i Värmdö kommun

Sjöhistoriska stigen ligger i Värmdö kommun på ön Djurö, vars namn betyder hjortö. Ön har en lång historia och man vet att det redan under forntiden fanns en hamn på platsen. På 1450-talet benämndes hamnen i skrift för första gången som Djurhamn. Namnet Djurhamn används än idag och genom en intresseförening på ön hålls platsens historia levande. Föreningen bildades 2008 som Vasakungarnas Djurhamn. 2014 bytte de namn till Sjöhistoriska Stigens vänner och är idag en ideell organisation. En del av deras verksamhet syftar till att sprida kunskap om hamnen och dess historia.

Genom de 35 skyltarna längs med den Sjöhistoriska stigen kan promenadsugna besökare lära sig mer om hamnområdet. De olika stigarna har olika inriktningar. Eriksbergsskogen har elva skyltar som berättar om skogens väsen, djur och natur. Stigen börjar vid vägkorsningen av Sörbyvägen och Eriksbergsvägen. Om du kommer med bil finns det parkeringsplatser vid ICA eller Djurö hund och katt. Denna stig är minst lämpad för rullstolar och barnvagnar, men den är framkomlig i början. Vid Eriksbergsskogens stig finns en extra skylt som du endast kan läsa om du går ut på Svinholmen.

Kom ut i naturen

Genom att promenera på Sjöhistoriska stigen får du frisk luft samtidigt som du får ta del av spännande fakta. Känner du till Riksvasa? Det är ett örlogsskepp som började byggas år 1596 på Aspö utanför Strängnäs. År 1621 användes skeppet vid Sveriges erövring av Riga i Lettland. Två år senare fattade hon eld utanför Djurhamn och sjönk nära Djuröbron. Om henne kan du bland annat läsa när du promenerar på Klockaruddens stig som börjar vid Djurönäsets konferenshotell. Det finns parkeringsplatser vid hotellet.

Den tredje delen på Sjöhistoriska stigen ligger vid Kyrkudden. Stigen, som börjar vid Djurö kyrka, berättar genom skyltarna om Djurhamns kapell och om religionens betydelse förr i tiden. På stigens 12 skyltar kan du också läsa om till exempel skärgårdens första industrier och om navigering. En del av stigens gångar är grusade men trots det är framkomligheten god. Samtliga 35 skyltar är numrerade och är de första informationsskyltarna som ingår i Värmdös skyltprogram. Dess färgskala i gråblått och rödbrunt representerar skärgårdens himmel och hav samt öns tradition av röda små stugor.

Stärka en gemensam identitet

Den Sjöhistoriska stigen är första delen av ett projekt med skyltar i Värmdös kommun. Skyltarna ska berätta om den historia, den kultur och de seder som har funnits i området. Tanken är att skyltarna ska stärka Värmdöbornas gemensamma identitet och besökare ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens värderingar. Om du vill gå en guidad tur längs någon av de tre stigarna anordnar Sjöhistoriska stigens vänner gärna en vandring. Ett vandringstillfälle brukar ta omkring en timme och både enskilda personer och större grupper är välkomna att höra av sig till föreningen för en förfrågan.